PU-training voor professionele of industriële gebruikers

Wat houdt de PU-training in?

De opleiding gaat over veilig werken met polyurethaan-producten met een gehalte aan vrije diisocyanaten ≥ 0.1%. De opleiding is verplicht voor alle professionele en industriële gebruikers die tijdens het werk aan diisocyanaten kunnen worden blootgesteld. De training moet de gebruikers bewust maken van de gezondheidsrisico’s van diisocyanaten en de adequate omgang ermee. Na het succesvol voltooien van de test op het einde van de training ontvangt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Waarom legt Europa een training op?

Gezien diisocyanaat monomeren allergische reacties op de huid én aan de luchtwegen kunnen veroorzaken (sensibilisatie), is bewustmaking nodig omtrent het veilig gebruik van deze producten om zo het aantal nieuwe beroepsgerelateerde allergie- en astmagevallen in de EU te reduceren. Daarom is door de Europese autoriteiten een nieuwe beperking toegevoegd aan de REACHverordening ten aanzien van diisocyanaten (publicatie 4 augustus 2020). De restrictie houdt in dat een opleiding moet gevolgd worden voordat met deze stoffen gewerkt mag worden.

Welke DL Chemicals producten vallen onder de REACH restrictie?

  • PU schuimen - Parafoam (met uitzondering van Parafoam Low MDI en Parafoam MDI-free)
  • PU mastieken -  Detaflex 1500, Detaflex 4000
  • PU Primers - Hybrid & PU Primer , Primer PU Turbo
  • PU lijmen - Paracol PU D4 Normal / PU D4 Rapid / PU D4 Construct / PU Alu Construct, Paracol PU D4 Liquid, Paracol 2C PU Construct, Paracol Parquet 2C PU

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

De professionele of industriële gebruikers

De werkgever/zelfstandige moet ervoor zorgen dat zijn werknemers, zijnde gebruikers en hun supervisor(s), vóór 24 augustus 2023 met succes de opleiding gevolgd hebben en daarbij het
persoonlijk certificaat behaald hebben. De werkgever/zelfstandige moet registeren en bijhouden welke opleiding zijn werknemers gevolgd hebben. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moet de werkgever kunnen aantonen dat zijn/haar personeel gekwalificeerd is.


De leveranciers

De leveranciers moeten de gebruikers informeren over de verplichte opleiding, aan de hand van een vermelding op de productverpakking, duidelijk onderscheiden van de overige tekst op het label: “Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”. Ten laatste op 24 februari 2022 moeten alle verpakkingen die in de handel gebracht worden deze vermelding dragen.


De wederverkopers (winkels, groothandels, distributieketens,…)

De wederverkopers worden aanbevolen om de informatie door te geven aan hun klanten.

Hoe kan de verplichte web-based training gevolgd worden?

De training wordt aangeboden via de Europese sectororganisatie van diisocyanaat-producenten (ISOPA-ALIPA) en is toegankelijk op desktop, tablet en mobiele apparaten. De training is via een elearning platform te bereiken

• De opleiding zal in alle officiële EU-talen beschikbaar zijn. Sinds juli 2022 is de opleiding in het Nederlands beschikbaar.
• De werkgever of zelfstandige die meerdere werknemers wil registreren en opvolgen, kan een administratieve account aanmaken.
• Na het succesvol voltooien van de test op het einde van de training ontvangt de deelnemer een certificaat (geldt als bewijs van deelneming). Dit certificaat is 5 jaar geldig.
• De kost voor de web-based training bedraagt 5 EUR, maar met vouchercode FEICA_21_G kan de training gratis gevolgd worden.
• DL Chemicals biedt geen klassikale trainingen aan.

Hoe de juiste training kiezen

Op de trainingsselectiepagina kan de gepaste sector en training gekozen worden. Voor de producten van DL Chemicals is dat de sector “kleefstoffen en afdichtingsmiddelen”.
Elke werkgever of zelfstandige moet beslissen welke training toepasselijk is voor zijn werknemers.

Er zijn 2 trainingsmodules die van toepassing zijn op de producten van DL Chemicals in standaard verpakkingen:

Na registratie ontvangt u een email met daarin de link naar de module waarvoor u zich geregistreerd heeft.

Veelgestelde vragen

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten zijn reactieve chemische stoffen die reageren met polyolen om het product polyurethaan te vormen. Samen met polyolen vormen ze dus de bouwstenen van PU.


Zijn diisocyanaten veilig?

Herhaaldelijke blootstelling aan vrije diisocyanaat monomeren kan sensibilisatie van de luchtwegen en de huid veroorzaken. Net als bij elk chemische product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende risicobeheer- en veiligheidsmaatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen zijn terug te vinden omdat deze tijdens de reactie weg reageren.


Wat is sensibilisatie van de luchtwegen?

Sensibilisatie betekent dat een persoon na blootstelling allergisch voor een stof kan worden. Bij sensibilisatie kan de persoon na elk nieuw contact met de stof (zelfs bij lage concentraties) een sterk allergische reactie krijgen, met effecten op de ademhaling (bv. astma).


Hoe zit het met PU-producten voor consumentengebruik?

De nieuwe verordening geldt alleen voor professionele gebruikers en de industrie. Voor consumentengebruik is enkele jaren geleden al een aparte beperking van kracht geworden.


Zullen PU-lijmen en -kitten of -mastieken in de handel blijven?

De beperking is gericht op het vermijden van onveilig gebruik van diisocyanaten, niet op een beperking van de beschikbaarheid van producten. Vanwege de unieke eigenschappen in veel
toepassingen zullen PU-lijmen en -kitten of -mastieken gewoon beschikbaar blijven.


Hoe lang duurt de e-learning training?

Dit is ongeveer 30 min voor 1 module.